Saç dökülmesi

Saç dökülmesi kadın ve erkeklerde sık karşılaşılan bir sorundur. Anormal kıl kaybı alopesi olarak adlandırılır. Artmış saç kaybı sistemik ve bölgesel şartlar nedeniyle kıl gelişim siklusundaki bozukluk veya kılın hasarlanması sonucu görülebilir. Diğer aktif ve hızlı çoğalan organlarda olduğu gibi kıl folliküllerinin gelişim siklusu kolayca etkilenebilir.

Alopesiler farklı şekilde sınıflandırılabilir. Dağılımı total veya lokal olabilir. Diffüz (total) saç kaybı tüm saçlı deriyi etkiler. Lokal saç kaybı belli bir dokuda veya birden fazla noktada, sınırlı veya yaygın olabilir. Saç kaybı ile başvuran bir hastada ayırıcı tanıda diffüz ve lokal dökülüm ayrımı çok önemlidir.

Saç dökülmeleri doğuştan veya kazanılmış olarak ortaya çıkabilir. Doğuştan dökülmeler içerisinde, aplazia kutis konjenita, epidermal nevüs, papuler atrişi, progeria, hidrotik ektodermal displazi, Moynahan sendromu, Baraitser sendromu, herediter hipotrikozis simpleks, kısa anagen ile oluşan hipotrikozis, inkontinensiya pigmenti, konjenital kıl gövde bozuklukları sayılabilir.

Kıl gövde anomalileri içerisinde alyuvar artışı ile ilişkili olanlar yerel veya tüm saç dökülmelerine neden olurlar, doğuştan veya kazanılmış olabilirler. Bu grup hastalık içerisinde trikoreksis nodoza, moniletriks, psödomoniletriks, pili torti, trikotiyodistrofi, trikoreksis invajinata yer almaktadır.

Dökülme türlerinin çoğu benzer belirtilere sahiptir, bu nedenle hastalıkların ayrımı ve sınıflaması zordur. Klasik olarak yaralı ve yaralı olmayan dökülmeler şeklinde 2 gruba ayrılır. Yaralı dökülme tanımı kıl folliküllerinin kalıcı kaybolduğu alopesi türlerini içerirken, yarasız dökülmede saç dökülmesi geri dönüşümlüdür. Ancak alın ve tepe dökülmeleri, saçkıran, çekme ve sıkı bağlama nedenli dökülme gibi bir takım saç hastalıklarında erken dönemde dönüşümlü iken hastalığın ileri evrelerinde kalıcı saç kaybı gözlenebilir. Oysa bu hastalıklar genellikle geriye dönüşlü dökülme görülen hastalıklar grubunun içerisinde sınıflandırılır.

Saç dökülmesi sık karşılaşılan ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Saç dökülmesi şikayetiyle gelen hastaya sistemik yaklaşım ile doğru tanı konulabilir. Doğru tanı detaylı hikaye, fizik muayene, saçın mikroskobik Kıl siklusundaki anomaliler saç dökülmesine neden olan çoğu hastalıkta sorumlu faktör olduğundan saç kaybının değerlendirilmesinde anahtar nokta kıl siklusunun değerlendirilmesidir.

Yazıyı faydalı bulduysanız lütfen paylaşın
Twitter Facebook Google+

Bir cevap yazın

You have to agree to the comment policy.