Hipertansiyon Hastalığı ve Hipertansiyon Tedavisi

Sistolik basıncın 14’ten, diastolik basıncın 9 – 9.5’tan yüksek olması ile hipertansiyon başlar. Birey üzerinde hipertansiyon hastalığı teşhisi konulabilmesi için birçok sefer yapılan ölçümlerin neticesinde yüksek değerlerin bulunmuş olması gerekmektedir.

Hipertansiyon gündelik yaşantımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere bütün dünyada üzerinde en yaygın hastalıkların başını çekmektedir. Kan basıncını belirleyen iki ana faktör vardır. Bun faktörler:

Kan Basıncını Belirleyen Faktörler

 1. Kalbin pompaladığı kan miktarı,
 2. Kanın gittiği arterin çapının daralmasıdır.

Hipertansiyon hastalığının ortaya çıkmasındaki neden net olarak bilinmiyorsa bu durum primer veya esansiyel (essential) hipertansiyon olarak kabul edilir. Dünyadaki hipertansiyonlu kişilerin % 90-95’i bu şekildedir. Genelde hipertansiyon birçok faktörün kombinasyonuyla ortaya çıkmış olabilir. Bu durum diyetten, eksersiz azlığından, metabolizmadan kaynaklanan nedenlerden, stresten ve genetiğinden ortaya çıkabilir. Az görülen ikinci hipertansiyon tipi, ikinci bir hastalığın sonucunda ortaya çıkmış olan sekonder hipertansiyondur. Hiperaldosteronizm ve böbrek hastalıkları hipertansiyon oluşturan en önemli hastalıklardır. Böbrekler vücuttaki tuz ve suyun miktarını düzenler. Şayet yüksek oranda tuzlu diyet kullanılmışsa suyun reabsorpsiyonu da artacaktır. Kan hacminin artması tansiyonun yükselmesine sebep olur. Fazla tuz aynı zamanda damarların daral-masına da yol açar. Şeyet hipertansiyon tedavisi yapılmazsa, tedavi edilmezse, uzun süre içerisinde belki de ölümle sonuçlanacak olan kalp krizi, beyin kanamas, böbrek hasarı, felç (inme) veya görme kaybı ortaya çıkarabilir. Uzun süre yüksek kan basıncına maruz kalan damarlarda kalınlaşma ortaya çıkar. Bu durum arterlerin esnekliğini azaltır. Bu durumda eğer kanda yüksek oranda yağ varsa sertleşen damarlarda yağların birikmesine neden olur ve sonucunda damarlar daralmaya başlar. Bu durum arterioskleroz olarak adlandırılır. Hipertansiyon ile damar hasarı arasında olumsuz yönde bir devir vardır. Hipertansiyon arttıkça damar hasarı artar, damar hasarı arttıkça hipertansiyon artar. Hipertansiyonu kontrol altında tutabilmek için:

Hipertansiyon’dan Korunmak İçin Yapılabilecekler

 1. Aşırı kilolu olan bireylerde kilo kaybı, tansiyonun düşmesini sağlayacaktır.
 2. Özellikle kilolu kişilerin kesinlikle alkolden uzak durması gereklidir.
 3. Tansiyonun düşmesi için egsersiz yapılması gerekmektedir.
 4. Tuzdan uzaklaşılmalıdır.
 5. Potasyum, kalsiyum ve magnezyumlu diyete tansiyonu düşürdüğü için ağırlık
  verilmelidir.
 6. Sigara içilmemesi gerekmektedir.
 7. Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Hipertansiyon’un ilaçla tedavisi sayesinde kişilerin tansiyonu düşürülerek olu¬şabilecek hasarların engellenmesine çalışılır. Bugün çalışma sistemleri farklı birçok an- tihipertransif ilaçlar vardır. Bunlardan ACE (Angiotensin converting enzyme), anji- otensin dönüştürücü enzim inhibitörleri kuvvetli vazokonstriktör olan anjiotensin II oluşumunu engelleyerek vazodilasyon sağlar. Diüretikler, kan hacmini azaltarak kan basıncının düşmesini gerçekleştirirler. Beta blokerler renin sekresyonunu inhibe ederek ve kalp kasılması ile hızını düşürerek etkili olurlar. Ayrıca kalsiyum kanal blokerleri, damar düz kas hücrelerine kalsiyum girişini yavaşlatarak hipertansiyonu düşürürler. Bunlardan diüretiklerin etkisi oldukça hızlıdır.

Yazıyı faydalı bulduysanız lütfen paylaşın
Twitter Facebook Google+

Bir cevap yazın

You have to agree to the comment policy.