Cinsellik hakkında yanlış bildiğimiz şeyler

Uzmanlar, cinsel işlev bozukluklarının temelinde yatan cinsel bilgisizlik ya da yanlış bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitlerin; değişik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterdiğini belirtiyor.
Bu başlık altında, özellikle bizim toplumumuzda kadınların, erkek cinselliği ile ilgili edinmiş oldukları yanlış bilgilerden bahsedeceğiz. Bu yanlış bilgilerden “mit” adı altında söz etmemiz gerekmektedir. “Mit” kavramı veya sözlük karşılığı olarak efsane de diyebiliriz, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşarak yayılan, çoğu zaman kaynağı gerçek olmayan, olağanüstü özellikler içeren bir kavramdır. Biz tabi burada bir ayırım yaparak daha özelleşmiş bir alandan, cinsel mitlerden söz edeceğiz. Cinsel mitler denildiğinde de kastettiğimiz, kişilerin cinsellikle ilgili konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı olan, yanlış, bilimsel anlamı içermeyen inanışlardır.
Cinsel mitlerin toplumumuzda oluşmasında en önemli sebebi
Cinsellikle ilgili olarak, mitlerin oluşmasında en önemli sebep, cinselliğin toplumumuzda değer yargılarıyla yakından ilişkilendirilmesi ve cinsellikle ilgili konuları birbirimizle açıkça konuşamayışımız, tartışamamamızdır. Bunlara ek olarak, üzerinde bilimsel kuruluşlarca yeterli bilimsel çalışılmaların yapılmamasını ve çocukluktan itibaren, yeterli eğitimin verilmeyişini de ekleyebiliriz. Bu konuya ilişkin bilinmezlikler bireyde korkuyu körükler.
Hepimizin bildiği gibi, nedeni bilinmeyen korkular, abartılı olarak kulaktan kulağa dolaşır ve cinsel mitleri oluşturmaya başlar. Cinsel mitler ise, oluşturdukları abartılı ve gerçekçi olmayan cinsel beklentiler nedeniyle, suçluluk ve yetersizlik hisleri, kaygı ve başarısızlık korkularıyla cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlarlar.
Bizce, cinsellikle ilgili böyle mitsel bir alan oluşmasında bir başka önemli neden, tarih boyunca ve hemen tüm toplumlarda cinselliğin toplumun değer yargılarıyla yakından hem de güçlü bir şekilde ilişkili olmasından kaynaklanır. Bu durum toplumumuzda cinsellikle ilgili konuların açıktan konuşulmasını, tartışılmasını, üzerinde çalışılmasını, başka etkenlerin de devreye girmesiyle sınırlamıştır. Kişiler için son derece önemli olmasına karşın, açıktan açığa konuşulmayışı, cinselliğin insanlar arasında örtük, söylence şeklinde ifade bulmasına neden olmuştur.
Toplumda yerleşik mitler, sosyalleşme sürecinde hepimizin birey olarak cinsel rollerinin ortaya çıkışını etkiler. Kız ve erkek çocukların, doğduğu günden itibaren ayrı yapılar olarak, cinsel rollerine göre yetiştirilmeleri, kadın ve erkeklerin yaşayış, kavrayış biçimlerini, yönelimlerini, beklentilerini ve yaşamlarının her boyutunda ayrılıkları arttırıcı olmaktadır.
Cinsel işlev bozukluklarının temelinde yatan cinsel bilgisizlik veya yanlış bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitler; değişik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterir.
Bildiğimiz ve toplumda yaygın olan bazı cinsel mitler şunlardır:
– Erkek cinsel ilişkiye her zaman hazırdır.
– Başka şeylerde olduğu gibi, cinsellikte de başarıya ulaşmak çok önemlidir.
– Erkek cinsel ilişkinin sorumluluğunu üstlenmek ve yönetmek zorundadır.
– Sevişmeyi başlatan kadın ahlaksızdır.
– Sevişme cinsel birleşme demektir;
– Erkeğin penisi sertleştiğinde en yakın zamanda boşalmalıdır.
– Sevişme hakkında konuşmak veya düşünmek onu bozar.
– Tüm fiziksel yakınlaşmalar cinsel birleşmeye gitmelidir.
– Erkekler bazı duygularını belli etmemelidir. (ağlamak gibi).
– Her erkek, her kadına nasıl zevk vereceğini bilmelidir.
– Sevişme ancak iki tarafın birlikte orgazm olması ile güzeldir.
– Eşler birbirlerini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler.
– Sevişmek cinsel organda sertleşmeyi gerektirir.
– İyi bir sevişme heyecanlanmanın sürekli tırmanması ve orgazmla sonlanması demektir.
– Mastürbasyon kirli ve zararlıdır.
– Cinsel ilişki sırasında mastürbasyon yanlıştır.
– Erkeğin penisinde sertleşmenin kaybı eşini çekici bulmadığı anlamına gelir.
– Cinsel birleşme sırasında fantazi (hayal) kurmak yanlıştır.
– Erkek veya kadın sevişmeye hayır diyemez.
– Sevişmede neyin normal olduğuna ilişkin belirli ve kesin kurallar vardır.

Uzmanlar, cinsel işlev bozukluklarının temelinde yatan cinsel bilgisizlik ya da yanlış bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitlerin; değişik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterdiğini belirtiyor.Bu başlık altında, özellikle bizim toplumumuzda kadınların, erkek cinselliği ile ilgili edinmiş oldukları yanlış bilgilerden bahsedeceğiz. Bu yanlış bilgilerden “mit” adı altında söz etmemiz gerekmektedir. “Mit” kavramı veya sözlük karşılığı olarak efsane de diyebiliriz, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşarak yayılan, çoğu zaman kaynağı gerçek olmayan, olağanüstü özellikler içeren bir kavramdır. Biz tabi burada bir ayırım yaparak daha özelleşmiş bir alandan, cinsel mitlerden söz edeceğiz. Cinsel mitler denildiğinde de kastettiğimiz, kişilerin cinsellikle ilgili konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı olan, yanlış, bilimsel anlamı içermeyen inanışlardır.Cinsel mitlerin toplumumuzda oluşmasında en önemli sebebiCinsellikle ilgili olarak, mitlerin oluşmasında en önemli sebep, cinselliğin toplumumuzda değer yargılarıyla yakından ilişkilendirilmesi ve cinsellikle ilgili konuları birbirimizle açıkça konuşamayışımız, tartışamamamızdır. Bunlara ek olarak, üzerinde bilimsel kuruluşlarca yeterli bilimsel çalışılmaların yapılmamasını ve çocukluktan itibaren, yeterli eğitimin verilmeyişini de ekleyebiliriz. Bu konuya ilişkin bilinmezlikler bireyde korkuyu körükler.Hepimizin bildiği gibi, nedeni bilinmeyen korkular, abartılı olarak kulaktan kulağa dolaşır ve cinsel mitleri oluşturmaya başlar. Cinsel mitler ise, oluşturdukları abartılı ve gerçekçi olmayan cinsel beklentiler nedeniyle, suçluluk ve yetersizlik hisleri, kaygı ve başarısızlık korkularıyla cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlarlar.Bizce, cinsellikle ilgili böyle mitsel bir alan oluşmasında bir başka önemli neden, tarih boyunca ve hemen tüm toplumlarda cinselliğin toplumun değer yargılarıyla yakından hem de güçlü bir şekilde ilişkili olmasından kaynaklanır. Bu durum toplumumuzda cinsellikle ilgili konuların açıktan konuşulmasını, tartışılmasını, üzerinde çalışılmasını, başka etkenlerin de devreye girmesiyle sınırlamıştır. Kişiler için son derece önemli olmasına karşın, açıktan açığa konuşulmayışı, cinselliğin insanlar arasında örtük, söylence şeklinde ifade bulmasına neden olmuştur.Toplumda yerleşik mitler, sosyalleşme sürecinde hepimizin birey olarak cinsel rollerinin ortaya çıkışını etkiler. Kız ve erkek çocukların, doğduğu günden itibaren ayrı yapılar olarak, cinsel rollerine göre yetiştirilmeleri, kadın ve erkeklerin yaşayış, kavrayış biçimlerini, yönelimlerini, beklentilerini ve yaşamlarının her boyutunda ayrılıkları arttırıcı olmaktadır.Cinsel işlev bozukluklarının temelinde yatan cinsel bilgisizlik veya yanlış bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitler; değişik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterir.Bildiğimiz ve toplumda yaygın olan bazı cinsel mitler şunlardır:- Erkek cinsel ilişkiye her zaman hazırdır.- Başka şeylerde olduğu gibi, cinsellikte de başarıya ulaşmak çok önemlidir.- Erkek cinsel ilişkinin sorumluluğunu üstlenmek ve yönetmek zorundadır.- Sevişmeyi başlatan kadın ahlaksızdır.- Sevişme cinsel birleşme demektir;- Erkeğin penisi sertleştiğinde en yakın zamanda boşalmalıdır.
– Sevişme hakkında konuşmak veya düşünmek onu bozar.- Tüm fiziksel yakınlaşmalar cinsel birleşmeye gitmelidir.- Erkekler bazı duygularını belli etmemelidir. (ağlamak gibi).- Her erkek, her kadına nasıl zevk vereceğini bilmelidir.- Sevişme ancak iki tarafın birlikte orgazm olması ile güzeldir.- Eşler birbirlerini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler.- Sevişmek cinsel organda sertleşmeyi gerektirir.- İyi bir sevişme heyecanlanmanın sürekli tırmanması ve orgazmla sonlanması demektir.- Mastürbasyon kirli ve zararlıdır.- Cinsel ilişki sırasında mastürbasyon yanlıştır.- Erkeğin penisinde sertleşmenin kaybı eşini çekici bulmadığı anlamına gelir.- Cinsel birleşme sırasında fantazi (hayal) kurmak yanlıştır.- Erkek veya kadın sevişmeye hayır diyemez.- Sevişmede neyin normal olduğuna ilişkin belirli ve kesin kurallar vardır.

Yazıyı faydalı bulduysanız lütfen paylaşın
Twitter Facebook Google+

Bir cevap yazın

You have to agree to the comment policy.