Cep telefonlarının zararlarını azaltın

Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarının sağlığa etkisi ile ilgili olarak hazırlanan raporda cep telefonlarının zararlarından en az düzeyde etkilenmek için yapılması gerekenler sıralanmış.
Raporda; kablolu kulaklık kullanılması halinde telefonun baş bölgesinden uzak tutulması sağlanabildiğinden cep telefonlarının zararlı etkilerinin azaldığı, kulaklığın olmadığı durumlarda “hoparlör” ile konuşulması, telefon görüşmesi yerine mesajın tercih edilmesi, arama yapıldığında bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması, cep telefonlarının kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta tutulması tavsiye ediliyor.
Hamileler ve çocuklar dikkat
Hamilelerin, çocukların cep telefonu kullanmaması uyarısında bulunan raporda, uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.
Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması önerilmeyen raporda, araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddetinin, açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya yol açtığı gerekçe olarak gösteriliyor.
Çok sayıda araştırma göz önünde tutuldu
Sağlık Bakanlığı, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan cep telefonlarının insan sağlığına etkileri konusunda yapılan çok sayıda araştırmayı göz önünde bulundurarak, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için önlem alınması ve bilimsel bir kurul tarafından vatandaşları bilgilendirici önerilerin belirlenmesi gerektiği kanaatine vardı.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından “Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu” oluşturuldu. Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonu kullanılması ile ilgili rapor hazırlandı.
Cep telefonlarının sağlığa etkisi ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm araştırmaların değerlendirildiği bilimsel kurulun hazırladığı raporda, cep telefonu kullanımı konusunda halka yönelik önerilere yer verildi.
“Konuşmak yerine, kısa mesajlardan yararlanılmalı”
Cep telefonundan yayılan dalgadan etkilenimin uzaklıkla azaldığı vurgulanan rapora göre, kablolu kulaklık kullanılması telefonun baş bölgesinden uzak tutulmasını sağladığından, cep telefonlarının zararlı etkileri azaltılabiliyor. Kulaklığın olmadığı durumlarda “hoparlör” modu tuşlanarak, sesli görüşme ile telefondan uzak konuşulması öneriliyor.
Özellikle büyümesi ve gelişmesi devam eden çocuklarda cep telefonu kullanım yaşının geciktirilmesi ve çocukların cep telefonu kullanmaması tavsiye ediliyor. Çocukların cep telefonu kullanması halinde, faturaların kontrol edilmesi, gerektiğinde uyarılması isteniyor.
Kablolu sabit telefonları tercih edin
Hamilelerin ise cep telefonu kullanmaları önerilmiyor.
Acil durumlar dışında cep telefonu kullanılmaması ve mümkün olan her durumda cep telefonu yerine kablolu sabit telefonların kullanılması tavsiye ediliyor.
Cep telefonu ile yapılan görüşmelerin mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve daha çok kısa mesajlardan yararlanılması isteniyor. Numara çevrildikten sonra hat bağlanıncaya kadar telefonun vücuttan uzak tutulması isteniyor.
Cep telefonuna gelen arama olduğunda ya da arama yapılması gerektiği durumlarda, bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması ile elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın önemli ölçüde azaltılacağı belirtiliyor.
“Sar değeri düşük telefonlar tercih edilmeli”
Rapora göre, cep telefonu alınırken SAR değeri düşük telefonların tercih edilmesi öneriliyor.
Cep telefonlarının olabildiğince vücuttan uzakta kullanılması ve bulundurulması isteniyor. Özellikle kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta durması gerektiği vurgulanıyor.
Bebek odaları, yatak odaları ve çocukların yakınında cep telefonu bulundurulmaması tavsiye ediliyor.
Uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.
“Hareketli araçlar içinde cep telefonu kullanılmamalı”
Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması ise önerilmiyor. Buna gerekçe olarak da araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddeti, yolculara açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya maruz kalmasına neden olabiliyor.
Ayrıca, sürekli değişen baz istasyonları ile iletişime geçmeye çalışan cep telefonu, normalden çok daha fazla elektromanyetik dalga yayabiliyor.
Araç kullanırken cep telefonu veya araç telefonu kullanılmasının dikkati azalttığı ve kazalara neden olabildiği uyarısında da bulunuluyor. Bu nedenle araç güvenli bir yere çekildikten sonra cep telefonu ile konuşulması tavsiye ediliyor.
Özellikle yol koşullarının riskli olduğu yağışlı ve sisli havalarda cep telefonu ile kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bunun dışında petrol istasyonlarında da cep telefonu kullanılmaması isteniyor.
Sağlık Bakanlığı’nın raporuna rağmen Teknoloji Bilgilendirme Platformu’ndan karşı tezde bir açıklama geldi. Platformdan yapılan açıklamaya göre, cep telefonlarının sağlığı tehdit eden bir yönünün olduğuna dair bilimsel bir veri yok.
“Sağlığı tehdit ettiğine dair bir veri yok”
Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Sağlık Bakanlığı Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu tarafından yayımlanan raporun ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dünyada yapılmış çeşitli çalışmalardan örneklerin verildiği açıklamada, cep telefonlarının sağlığı tehdit ettiğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, 219 ülkede 800′den fazla mobil iletişim şirketinin bağlı olduğu Dünya GSM Birliği’nin (GSMA), dün yayımladığı “Mobil Teknoloji, Sağlık ve Çevre” belgesinde, yeni nesil cep telefonu teknolojileri ve cep telefonlarının sağlığa etkisinin ele alındığı araştırmalara yer verdiğine işaret edildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tespitlerine yer verilen belgede, son 20 yılda cep telefonlarının olası riskleri üzerine birçok çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Belgede, baz istasyonları sinyallerinin sağlığa zararlı olduğuna dair tatmin edici bilimsel bir kanıt bulunmadığı” kaydedildi.
30 yaş üstü 5 bin katılımcı ile araştırma yapıldı
Açıklamada, GSMA belgesinde, tüm mobil teknolojilerin kullanılan servis tipine (data veya ses) ve antenlere olan uzaklığa göre güçlerini minimum seviyede tuttuklarının vurgulandığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın desteğiyle, dünyanın geniş kapsamlı araştırmasını yürüten Interphone Çalışma Grubu (Interphone Study Group) raporunun sonuçlarına da yer verilen açıklamada, “Interphone’un 10 yıldır 13 ülkede 30 yaş üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmanın ara raporunda, cep telefonlarının olumsuz etki yarattığına ilişkin kesin bir sonuca varılmadığına” dikkat çekildi.
Interphone’dan alınan bilgilere de yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
“Sağlık Koruma Ajansı’na rapor veren bağımsız Non-İyonize Radyasyon Danışma Grubu, Interphone’nun çalışmaları iyi tasarlanmış, özenle yapılmış ve cep telefonu kullanımından kaynaklanan olası sağlık risklerin anlaşılmasına önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Çalışmalarda, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü ilişkisi incelenerek, hayvanlar üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde hayvanların radyo frekans radyasyona maruz bırakılmasıyla elde edilen sonuçların değerlendirildiğini ve çalışmalar sonucunda cep telefonu kullanımının ve radyasyona maruziyetin kanser üzerinde etkisi olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarının sağlığa etkisi ile ilgili olarak hazırlanan raporda cep telefonlarının zararlarından en az düzeyde etkilenmek için yapılması gerekenler sıralanmış.Raporda; kablolu kulaklık kullanılması halinde telefonun baş bölgesinden uzak tutulması sağlanabildiğinden cep telefonlarının zararlı etkilerinin azaldığı, kulaklığın olmadığı durumlarda “hoparlör” ile konuşulması, telefon görüşmesi yerine mesajın tercih edilmesi, arama yapıldığında bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması, cep telefonlarının kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta tutulması tavsiye ediliyor.Hamileler ve çocuklar dikkatHamilelerin, çocukların cep telefonu kullanmaması uyarısında bulunan raporda, uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması önerilmeyen raporda, araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddetinin, açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya yol açtığı gerekçe olarak gösteriliyor.Çok sayıda araştırma göz önünde tutulduSağlık Bakanlığı, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan cep telefonlarının insan sağlığına etkileri konusunda yapılan çok sayıda araştırmayı göz önünde bulundurarak, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için önlem alınması ve bilimsel bir kurul tarafından vatandaşları bilgilendirici önerilerin belirlenmesi gerektiği kanaatine vardı.Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından “Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu” oluşturuldu. Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonu kullanılması ile ilgili rapor hazırlandı.Cep telefonlarının sağlığa etkisi ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm araştırmaların değerlendirildiği bilimsel kurulun hazırladığı raporda, cep telefonu kullanımı konusunda halka yönelik önerilere yer verildi.“Konuşmak yerine, kısa mesajlardan yararlanılmalı”Cep telefonundan yayılan dalgadan etkilenimin uzaklıkla azaldığı vurgulanan rapora göre, kablolu kulaklık kullanılması telefonun baş bölgesinden uzak tutulmasını sağladığından, cep telefonlarının zararlı etkileri azaltılabiliyor. Kulaklığın olmadığı durumlarda “hoparlör” modu tuşlanarak, sesli görüşme ile telefondan uzak konuşulması öneriliyor.Özellikle büyümesi ve gelişmesi devam eden çocuklarda cep telefonu kullanım yaşının geciktirilmesi ve çocukların cep telefonu kullanmaması tavsiye ediliyor. Çocukların cep telefonu kullanması halinde, faturaların kontrol edilmesi, gerektiğinde uyarılması isteniyor.Kablolu sabit telefonları tercih edinHamilelerin ise cep telefonu kullanmaları önerilmiyor.Acil durumlar dışında cep telefonu kullanılmaması ve mümkün olan her durumda cep telefonu yerine kablolu sabit telefonların kullanılması tavsiye ediliyor.Cep telefonu ile yapılan görüşmelerin mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve daha çok kısa mesajlardan yararlanılması isteniyor. Numara çevrildikten sonra hat bağlanıncaya kadar telefonun vücuttan uzak tutulması isteniyor.Cep telefonuna gelen arama olduğunda ya da arama yapılması gerektiği durumlarda, bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması ile elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın önemli ölçüde azaltılacağı belirtiliyor.“Sar değeri düşük telefonlar tercih edilmeli”Rapora göre, cep telefonu alınırken SAR değeri düşük telefonların tercih edilmesi öneriliyor.
Cep telefonlarının olabildiğince vücuttan uzakta kullanılması ve bulundurulması isteniyor. Özellikle kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta durması gerektiği vurgulanıyor.Bebek odaları, yatak odaları ve çocukların yakınında cep telefonu bulundurulmaması tavsiye ediliyor.Uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.“Hareketli araçlar içinde cep telefonu kullanılmamalı”Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması ise önerilmiyor. Buna gerekçe olarak da araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddeti, yolculara açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya maruz kalmasına neden olabiliyor.Ayrıca, sürekli değişen baz istasyonları ile iletişime geçmeye çalışan cep telefonu, normalden çok daha fazla elektromanyetik dalga yayabiliyor.Araç kullanırken cep telefonu veya araç telefonu kullanılmasının dikkati azalttığı ve kazalara neden olabildiği uyarısında da bulunuluyor. Bu nedenle araç güvenli bir yere çekildikten sonra cep telefonu ile konuşulması tavsiye ediliyor.Özellikle yol koşullarının riskli olduğu yağışlı ve sisli havalarda cep telefonu ile kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bunun dışında petrol istasyonlarında da cep telefonu kullanılmaması isteniyor.Sağlık Bakanlığı’nın raporuna rağmen Teknoloji Bilgilendirme Platformu’ndan karşı tezde bir açıklama geldi. Platformdan yapılan açıklamaya göre, cep telefonlarının sağlığı tehdit eden bir yönünün olduğuna dair bilimsel bir veri yok.“Sağlığı tehdit ettiğine dair bir veri yok”Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Sağlık Bakanlığı Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu tarafından yayımlanan raporun ardından yazılı bir açıklama yaptı. Dünyada yapılmış çeşitli çalışmalardan örneklerin verildiği açıklamada, cep telefonlarının sağlığı tehdit ettiğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmadığı belirtildi.Açıklamada, 219 ülkede 800′den fazla mobil iletişim şirketinin bağlı olduğu Dünya GSM Birliği’nin (GSMA), dün yayımladığı “Mobil Teknoloji, Sağlık ve Çevre” belgesinde, yeni nesil cep telefonu teknolojileri ve cep telefonlarının sağlığa etkisinin ele alındığı araştırmalara yer verdiğine işaret edildi.Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tespitlerine yer verilen belgede, son 20 yılda cep telefonlarının olası riskleri üzerine birçok çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Belgede, baz istasyonları sinyallerinin sağlığa zararlı olduğuna dair tatmin edici bilimsel bir kanıt bulunmadığı” kaydedildi.30 yaş üstü 5 bin katılımcı ile araştırma yapıldıAçıklamada, GSMA belgesinde, tüm mobil teknolojilerin kullanılan servis tipine (data veya ses) ve antenlere olan uzaklığa göre güçlerini minimum seviyede tuttuklarının vurgulandığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın desteğiyle, dünyanın geniş kapsamlı araştırmasını yürüten Interphone Çalışma Grubu (Interphone Study Group) raporunun sonuçlarına da yer verilen açıklamada, “Interphone’un 10 yıldır 13 ülkede 30 yaş üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmanın ara raporunda, cep telefonlarının olumsuz etki yarattığına ilişkin kesin bir sonuca varılmadığına” dikkat çekildi.Interphone’dan alınan bilgilere de yer verilen açıklamada, şöyle denildi:“Sağlık Koruma Ajansı’na rapor veren bağımsız Non-İyonize Radyasyon Danışma Grubu, Interphone’nun çalışmaları iyi tasarlanmış, özenle yapılmış ve cep telefonu kullanımından kaynaklanan olası sağlık risklerin anlaşılmasına önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Çalışmalarda, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü ilişkisi incelenerek, hayvanlar üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde hayvanların radyo frekans radyasyona maruz bırakılmasıyla elde edilen sonuçların değerlendirildiğini ve çalışmalar sonucunda cep telefonu kullanımının ve radyasyona maruziyetin kanser üzerinde etkisi olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.”

Yazıyı faydalı bulduysanız lütfen paylaşın
Twitter Facebook Google+

Bir cevap yazın

You have to agree to the comment policy.